כל האיורים המוצגים באתר שייכים בבלעדיות ליובל רז וכל זכויות היוצרים עליהן שייכות לו בלבד. אין להעתיק או לעשות שימוש באיורים ללא אישור בכתב מהמאייר. כל העתקה או שימוש בתמונות ללא אישור ייחשבו כהפרת זכויות יוצרים.